Typový dům KLASIK
Ceny uvedené pro základní vybavenost.
Dům je větší rozměrové kategorie a je vhodný pro pěti až sedmi člennou rodinu. Projekt možno vzrcadlit popřípadě jakkoliv upravit.
KLASIK 209 KLASIK 209 KLASIK 209 KLASIK 209

Základní vybavenost:


Soupis dodaných prací včetně materiálů obsažených v ceně díla v základní vybavenostiPříprava staveniště:
- projekt stavby
- příprava staveniště nutná pro realizaci
- zemní práce nutné před realizací stavby
- vytyčení stavby dle PD
- usazení na pozemek dle PD


Základy a základová deska:
- vyhloubení a vylití základových pásů z prostého betonu včetně realizace potřebných průchodek dle PD pod nosným zdivem stavby, uložením schodiště, komínem a základové patky pod sloupy zastřešené terasy a závětří.
- vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů v.250mm
- vlastní betony základové desky včetně ležatých rozvodů kanalizace a vyústění průchodek v.100mm
- celková výška základové desky 350mm
- vnější hrana základové desky uvažována pod vnější hranou nosného zdiva RD resp. 60mm zasunutá za úroveň hlavního vnějšího obvodu zdiva zdiva viz PD. V pozici pod zastřešenou terasou a závětřím není uvažována základová deska (pouze v ploše nosných sloupů) je zde uvažováno se zámkovou dlažbou, která není součástí dodávky, zůstává rostlý terén.
- Hydro izolace 1 x lepenkou DEKGLASS G200S40


Svislé konstrukce:
- Vyzdění veškerého nosného zdiva

Nosné zdivo:
HELUZ FAMILY 50 - 500mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně překladů dle PD (1.řada a 2.řada v 1.NP 2in1 tl.440mm)
HELUZ UNI 30 - 300mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně překladů dle PD
Vyzdění vnitřních příček: HELUZ 11,5 na lepidlo včetně nenosných překladů
- 1x montáž jedno průduchového stavebnicového komína na vnější straně výrobce (HELUZ, KOMSIKO, CIKO atd.) s okrasným cihlovým límcem nad úrovní střechy dle nabídky výrobce – verze odkouření pro krbová kamna průměr 200mm


Schodiště:
RD 1.NP – 2.NP žel. bet schodiště:
- finální povrch schodnic resp. zaklopením linoleem v kat. ceně do 250,- m2 bez DPH včetně standardních rohových základních lišt
- bezpečnostní zábradlí mezi horní a spodní schodnicí + zábradlí v prostoru 2.NP okolo otvoru pro schodiště (mimo výstupní stupeň) bude řešeno vyzděním z příčky tl.115mm ( naházené VCM maltou + štuk + bílá barva) výšky 1100mm nad schodištní stupně a podlahu 2.NP a horní hrana tohoto zábradlí bude obložená dřevěnou obložkou materiálu dub popř. buk lakovanou bezbarvým lakem


Vodorovné konstrukce:
- Strop předpjaté dutinové panely včetně žel. bet obvodového věnce a dobetonávek dle PD


Zastřešení stavby:
Krovy: krovy dle PD v přesahu vytvořená tzv. záklopná kapsa z OSB desek + EPS-F tl.20mm + perlinka/lepidlo + finální fasáda silikonová bílá zrnitosti 1,5mm
Tašky: KM-BETA ELEGANT včetně všech potřebných doplňků – ČERVENÁ, ČERNÁ A HNĚDÁ BARVA
Okapy, svody a oplechování: Pobarvený plech okapní svody budou zakončeny nad úrovní rostlého terénu včetně zastřešení pergálového garážového stání
Hromosvod: dle elektro projektu


Zdravotechnika:
Voda: rozvody v podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě do 10m.
Výroba teplé užitkové vody zabezpečí bojler 160 l.
Kanalizace: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě popř. jímce do 10m (šachta včetně napojení na veřejnou infrastrukturu a její vystrojení není součástí dodávky).


Zařizovací předměty zdravotechniky:
3 x závěsné WC v celého setu do 7.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
1 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 1.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
2 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 3.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
1 x sprchový kout v celkové ceně včetně baterie atd. do 14.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
2 x vana s vlastní baterií v celkové ceně do 10.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO


Ústřední topení:
Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel dle PD. Vlastní vytápění - teplovodní podlahové kotvené plastovými kotvi do podlahového polystyrénu EPS-S s mechanickým rozdělovačem okruhů připevněným na zdi.


Elektroinstalace:
Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 220V. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení. V místě Bojleru krabice s kabeláží pro připojení. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM do 10m. Osazení vypínačů a zásuvek modelu TANGO standard bílé barvy. Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.
Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.
- kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.


Výplně stavebních otvorů:

Vnějších:
Okna, balkónové dveře:
Dodavatel: VEKRA
Provedení: plastové 5-ti komorová profil PRIMA
Barevnost: vnější a vnitřní barva bílá stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních příček
1 x Vchodové dveře:
Stejného systému jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska
Střešní okna: VELUX GGL (dle starého značení) počty a rozměry dle PD
Garážová vrata: 2 x Sekční s pohonem na dálkové ovládaní v celkové ceně včetně montáže 32.000,- bez DPH/kus


Vnitřních:
Vnitřní dveře s obložkami:
SAPELI ELEGANT Model 10
VPovrch dveří i obložek: fólie – barevnosti z bezpříplatkového výběru
Zámkový set a kliku: SAPELI PRAKTIK 01 klika/klika v ceně do 250,- bez DPH/dveře


Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště:
Vnější zdivo:
- Soklová část do +0,300: hydroizolace + XPS tl.20mm a v pohledové části + perlinka/lepidlo a okrasná zrnitá kamenitá fasáda základní (marmolit)
- Zdivo VCM (vápno cementová malta) + penetrace + silikonová popř. silikátová finální fasáda bílé barvy točená zrnitosti 1,5mm
Vnitřní zdivo:
Vnější obrys příček 2.NP: EPS-F tl.200mm
Ostatní: VC malta + štuk
Podhled stropů 1.NP:
Sádrokartón začištěný na rastru
Betonové mazaniny finálních podlah:
- Podkladová tepelná izolace tl. dle PD a vlastní betony strojem hlazené
Vnitřní vymalování:
- Bílou barvou


Finální podlahy:
Koupelny a samostatné WC: keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO
Technická místnost, sklad pod schody a garáž: keramická dlažba a sok do výšky 80mm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO
Ostatní vnitřní místnosti: linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 250,-/m2 včetně DPH
Zastřešené závětří a terasa: není součástí dodávky – zůstává zemina staveniště


Součástí dodávky nejsou:
- realizace vlastních přípojek voda, kanalizace, elektro a systém likvidace/akumulace dešťových vod a vše s nimi související
- realizace vnějších teras a vším s nimi souvisejícím
- finální terénní úpravy okolo stavby a na celém pozemku včetně realizace vnějších zpevněných ploch, plotů atd.


Některé z možných víceprací:


Zvýšení desky o každých dalších 250mm (základní deska má v.350mm):
- Ztracené bednění pod nosným zdivem a vynášenými prvky tl.300mm vyplněné betoném + výztuž a vyplnění prostoru mezi bedněním
Cena vícepráce: 45.000,- bez DPH /250mm výšky

Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.

<