Typový dům KLASIK 
Ceny uvedené pro základní vybavenost.
Dům je větší rozměrové kategorie a je vhodný pro pěti až sedmi člennou rodinu. Projekt možno vzrcadlit popřípadě jakkoliv upravit.

Základní vybavenost:


Soupis dodaných prací včetně materiálů obsažených v ceně díla v základní vybavenostiPříprava staveniště:
- realizační projekt stavby
- příprava staveniště nutná pro realizaci
- zemní práce nutné před realizací stavby
- vytyčení stavby dle PD
- usazení na pozemek dle PD


Základy a základová deska:
- vyhloubení a vylití základových pásů z prostého betonu včetně realizace potřebných průchodek dle PD. Pod nosným zdivem stavby a nosnými konstrukcemi únosnost zeminy uvažována min. 150MPa (určí průzkum IGP).
- vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů v.250mm včetně výplně vnitřního prostou mezi ztraceným bednění štěrkem a odvětrání desky proti radonu.
- Hydro izolace 1 x lepenkou DEKGLASS G200S40 max. stření radonové riziko


Svislé konstrukce:

Vnější nosné zdivo 1.NP: HELUZ FAMILY 50 – tl. 500mm (1. a 2.řada FAMILY 2in1 tl.440mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně překladů dle PD - s přípravou prostoru pro předokenní žaluzie v pozicích dle PD (vlastní předokenní žaluzie, včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky)
- Vnější nosné zdivo 2.NP: HELUZ FAMILY 50 – tl. 500mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně překladů dle PD - s přípravou prostoru pro předokenní žaluzie v pozicích dle PD (vlastní předokenní žaluzie, včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky)
- Vnější atikové zdivo 2.NP a střechy 2.NP:
1. ŘADA ZDIVA v.250mm: HELUZ FAMILY 2in1 25 – tl. 250mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO
2. ŘADA ZDIVA v.250mm: žel. bet. věnec v.250mm š.250mm beton a výztuž dle PD

- Vnitřní nosné zdivo: HELUZ UNI tl.250mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO
- Vnitřní příčky: HELUZ 11,5 na lepidlo včetně nenosných překladů
- Komín:
1x montáž jedno průduchového stavebnicového komína s doplňkovou vzduchovou šachtou výrobce (HELUZ, KOMSIKO, CIKO atd.) s okrasným cihlovým límcem nad úrovní střechy dle nabídky výrobce – verze odkouření pro krbová kamna průměr 200mm nebo 180mm dle požadavků dodavatele krbového systému. Krb nebo krbová kamna nejsou součástí dodávky


Vodorovné konstrukce:
- Strop 1.NP a 2.NP: železobetonová stropní deska v.250mm s výztuží a betony dle PD (s ohledem na konzolově vynesený balkon není výhodné použít jiný systém)
- Zábradlí balkonu 2.NP: není součástí dodávky včetně přípravy kotvení atd.


Schodiště:
RD 1.NP – 2.NP žel. bet schodiště:
- železobetonová konstrukce schodiště
- finální povrch schodnic resp. zaklopením linoleem v kat. ceně do 250,- m2 bez DPH včetně standardních rohových základních lišt
- bezpečnostní zábradlí otevřeného prostoru 2.NP (mimo výstupní stupeň) bude řešeno vyzděním z příčky tl.115mm (naházené VCM maltou + štuk + bílá barva) výšky 1000mm nad čistou podlahu 2.NP a horní hrana tohoto zábradlí bude obložená dřevěnou obložkou materiálu dub popř. buk lakovanou bezbarvým lakem. Otevřený prostor mezi stropem 1.NP a schodnicemi bude uzavřen ocelovými tyčemi s černým pohledovým nátěrem ve tvaru L kotvenými kratší stranou do boku schodnic a ke stropu 1.NP s osovou vzdáleností v délce schodnic.


Zastřešení stavby:
Atiková střecha nad garáží 1.NP a nad 2.NP: vyzděné atikové zdivo viz. svislé konstrukce včetně věnce, horní hrana stropů a vnitřní/horní strana zdiva vylepená asfaltovým pásem, zaklopení spádovým polystyrénem min. výšky 200mm a následné zaklopení PVC folii (přetaženou přes atikové zdivo) kotvenou bez nutného záklopu. Včetně všech systémových doplňků a střešními vpustmi dle PD a bezpečnostním přepadem.


Zdravotechnika:
Voda: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě. Výroba teplé vody zabezpečí bojler 160 l
Kanalizace: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě.


Zařizovací předměty zdravotechniky:
2 x závěsné WC obezděné do výšky modulu v ceně komplet včetně modulu, tlačítka, mísy, prkýnky atd. do 11.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
2 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 7.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
2 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 2.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
1 x sprchový kout včetně zástěny, kanálku, baterie atd. v celkové ceně do 20.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
1 x vana obezděná s vlastní baterií v celkové ceně do 12.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO


Ústřední topení:
Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel dle PD. Vlastní vytápění teplovodní podlahové kotvené plastovými kotvi do podlahového polystyrénu EPS-S s 2 x mechanickým rozdělovačem okruhů připevněným na zdi.


Elektroinstalace:
Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 220V a 380V. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení. Zásuvka/krabice pro plynový kotel a systémy ÚT a vody a jejího ohřevu. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM vystrojení a jištění vnějšího rozvaděče není uvažováno. Osazení vypínačů a zásuvek modelu TANGO standard bílé barvy. Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.
Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.
- kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.


Výplně stavebních otvorů:

Vnějších:
Okna, balkónové dveře:
Dodavatel: VEKRA
Provedení: plastové 5-ti komorová profil PRIMA
Barevnost: vnější a vnitřní barva bílá stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních příček
1 x Hlavní vchodové dveře a 1 x pomocné vchodové dveře (garáž):
Stejného systému a barevnosti jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska
Garážová vrata: 2 x sekční s pohonem na dálkové ovládání v katalogové ceně včetně montáže 25.000,- bez DPH
Předokenní žaluzie: včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky
Střešní okna: nejsou součástí dodávky
Zábradlí balkonu 2.NP: není součástí dodávky


Vnitřních:
Vnitřní dveře s obložkami (2 x zašupovací dveře po zdi bez obložek se základní vodící konzolou):
SAPELI ELEGANT Model 10
Povrch dveří i obložek: fólie – barevnosti z bezpříplatkového výběru
Zámkový set a kliku: SAPELI PRAKTIK 01 klika/klika v ceně do 250,- bez DPH/dveře


Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště:
Vnější zdivo:
- Pohledová boční strana základové desky/soklová část pro 2.řadu zdiva 1.NP XPS/PERIMETR tl.20mm a ve viditelných částech natažená perlinka/lepidlo a okrasná zrnitá kamenitá fasáda marmolit základní zrnitosti a barevnosti
- Zdivo VCM (vápno cementová termo izolační malta systému MAXIT) + penetrace + silikonová popř. silikátová finální fasáda bílé barvy točená zrnitosti 1,5mm
Vnitřní zdivo:
VC malta + štuk
Podhled stropů:
1.NP Sádrokartón začištěný na rastru
2.NP Sádrokartón začištěný na rastru
Betonové mazaniny finálních podlah:
- Podkladová tepelná izolace tl.120mm v 1.NP a tl.30mm v 2.NP EPS-S dle PD a vlastní betony strojem hlazené
Vnitřní vymalování:
- Bílou barvou


Finální podlahy:
Koupelny a samostatná WC: keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO
Technická místnost a garáž: keramická dlažba a sok do výšky 80mm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO
Balkon 2.NP: mrazuvzdorná keramická dlažba a sok do výšky 80mm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez liš a listel z katalogových cen SIKO
Ostatní vnitřní místnosti: PVC linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 250,-/m2 včetně DPH


Součástí dodávky nejsou:
- vlastní předokenní žaluzie, včetně pohonů, vodících lišt a elektrické připravenosti nejsou součástí dodávky
- zábradlí balkonu 2.NP včetně přípravy kotvení atd.
-realizace vlastních přípojek voda, kanalizace a elektro a vše s nimi související
- realizace vnějších teras a vším s nimi souvisejícím
-finální terénní úpravy okolo stavby a na celém pozemku včetně realizace vnějších zpevněných ploch, plotů, likvidace dešťových vod atd.

Některé z možných víceprací:


1.) Zvýšení desky o každých dalších 250mm:

- Ztracené bednění pod nosným zdivem a vynášenými prvky vyplněné betoném + výztuž a vyplnění prostoru mezi bedněním
Cena vícepráce: 40.000,- bez DPH /250mm výšky


Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.

<