Zděný typový dům bungalov 87
Ceny uvedené pro základní vybavenost
Dům je menší rozměrové kategorie a je vhodný pro dvou až čtyř člennou rodinu, starší lidi, dům pro hosty a rekreační objekt. Projekt možno vzrcadli popřípadě jakkoliv upravit. Navrhovaná úprava prodloužit o 1,1m a tím vytvořit jedno další WC a prodloužit o tuto vzdálenost jednu místnost cena viz. možné vícepráce tohoto domu.

Základní vybavenost: 
 

Soupis dodaných prací včetně materiálů obsažených v ceně díla v základní vybavenosti 

Varianta YTONG – HELUZ + dodatečné zateplení 

 
 
Příprava staveniště: 
- příprava staveniště nutná pro realizaci
- zemní práce nutné před realizací stavby
- vytyčení stavby dle PD
- usazení na pozemek dle PD
 
Základy a základová deska: 
- vyhloubení a vylití základových pásů včetně realizace potřebných průchodek dle PD
- vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pásů - výšky dle PD
- vlastní betony základové desky včetně ležatých rozvodů kanalizace a vyústění průchodek
- Hydro izolace lepenkou – max. STŘEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO
 
Svislé konstrukce: 
- Vyzdění veškerého nosného zdiva
Varianta HELUZ: 
HELUZ PLUS 30 tl.300mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně systémových . překladů + dodatečné zateplení viz úprava vnějších zdí
Vyzdění vnitřních příček: HELUZ 11,5 na lepidlo včetně nenosných překladů
 
Varianta YTONG: 
YTONG P2-400 tl.300mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně systémových . překladů + dodatečné zateplení viz úprava vnějších zdí
Vyzdění vnitřních příček: YTONG tl.100 na lepidlo včetně nenosných překladů
 
- Vyhotovení železobetonového obvodového věnce nad nosným zdivem, sloužící taktéž pro ukotvení krovů včetně tepelné izolace a věncovém dle PD
Zastřešení stavby: 
Krovy: klasické krovy popřípadě příhradové vazníky (volba zhotovitelem), ošetřené proti škůdcům bez přesahů za kontaktní vnější zateplení EPS-F.
Tašky: KM-BETA klasik včetně všech potřebných doplňků – ČERVENÁ, ČERNÁ A HNĚDÁ BARVA BARVA
Okapy, svody a oplechování: Pobarvený plech okapní svody budou zakončeny nad úrovní rostlého terénu
Hromosvod: dle elektro projektu
 
Zdravotechnika: 
Voda: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě do 10m.
Výroba teplé užitkové vody zabezpečí bojler 120 l.
Kanalizace: rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě do 10m.
 
Zařizovací předměty zdravotechniky: 
1 x standardní WC kombi v ceně včetně ovládacího zařízení do 2.500,- /kus včetně DPH
(popřípadě 2ks u prodloužené verze)
1 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 2.500,- /kus včetně DPH
1 x sprchový kout stavebnice s vlastní baterií v celkové ceně do 8.000,- /kus včetně DPH
 
Ústřední topení: 

Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel dle PD. Vlastní vytápění bude zabezpečeno celoplošným podlahovým vytápěním bez systémových desek – kotvení do podlahového polystyrénu na skoby. Mechanický pákový rozdělovač okruhů v systémové skříni.

Elektroinstalace: 

Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 220V a 380V. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení. V místě Bojleru krabice s kabeláží pro připojení. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM do 10m. Osazení vypínačů a zásuvek modelu KLASIK výrobce ABB standard bílé barvy. Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.

Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.

- kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.
 
Výplně stavebních otvrů: 
Vnějších: 
Okna, balkónové dveře: 
Dodavatel:VEKRA
Provedení: plastové 5-ti komorová profilPRIMA
Barevnost: vnější a vnitřní barva bílá stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních příček
Vchodové dveře: 
Stejného systému jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska
Střešní okna: nejsou součástí dodávky
 
Vnitřních: 
Vnitřní dveře s obložkami: 
SAPELI STANDARD Model 10, 30, 40, 50, 60 a 65
Vybavení: Standardní bezpříplatkové
Sklo: dle výběru k danému tipu bezpříplatkové
Povrch dveří i obložek: fólie - bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, olše, teak, wenge
Obložky: folie základního bezpříplatkového provedení potřebného tipu a materiálu ve vybrané barevnosti
Zámkový set a kliku: Z důvodu velkého výběru dodá investor sám, popřípadě bude řešena dodávka jako vícepráce
 
Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště: 
Vnější zdivo: 
- Pohledová boční strana základové desky obložená tepelnou izolací XPS tl.40mm ve viditelných částech natažená lepidlo + perlinka a okrasná zrnitá kamenitá fasáda
- Vnější nosné zdivo: fasádní polystyrén EPS-F 70 tl.150mm + perlina + lepidlo + fasádní akrilátová omítka bílé barvy zrnitosti 1mm (točená)
Vnitřní zdivo: 
VC malta + štuk popřípadě perlina+lepidlo+štuk
Podhled stropů 1.NP: 
Sádrokartón začištěný + s tepelnou izolací vatou URSA tl.360mm
Betonové mazaniny finálních podlah: 
- Podkladová tepelná izolace tl. 90 EPS-S dle PD a vlastní betony strojem hlazené
Vnitřní vymalování: 
- Bílou barvou PRIMALEX
 
Finální podlahy: 
Koupelny (popřípadě koupelny s WC): keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 300,-/m2 včetně DPH bez liš a listel
Samostatné WC, zádveří a technické místnosti: keramická dlažba se soklem 8cm v ceně do 300,-/m2 včetně DPH bez liš a listel
Ostatní: linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 300,-/m2 včetně DPH
 
Venkovní terasy včetně jejich základů:Není součástí dodávky.
 
Garážové stání :Není součástí dodávky
 
 

Některé z možných víceprací: 
 
1.) - STROP pro pochozí skladovou půdu se zatížením 75kg/m2: Spodní kleštiny krovní KCE shora pobité OSB desky tl. 25mm popř. prkny tl. 25mm
Schody do půdního prostoru: 
sklápěcího schodiště TRIANT dřevo MINI
cena: 60.000,- bez DPH 
 
 
 
2.) Komín HELUZ popř. SIKO s okrasnou imitací cihel nad úrovní střechy dle výběru dodavatel (bílá, červená), přívod vzduchu ve finálních podlahách k topnému mediu.
cena: 42.000,- bez DPH 
 
3.) Vnější fasáda v světlé barvě (bezpříplatkový odstín)
 cena: 12.000,- bez DPH 
 
Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.
 
3.) Prodloužení stavby o 1,1m – přibude 1x WC dle výše uvedené specifikace a dojde k prodloužení jedné místnosti
cena: 99.000,- bez DPH 
 
Další možné vícepráce rádi doceníme dle vašich požadavků.

<