Vážení klienti, nabízíme k prodeji dva dvoupodlažní byty s vchody z vlastní předzahrádky v rodinném domě se dvěma bytovými jednotkami a provozovnou s vchodem z jiné části pozemku (provozovna bude v bezhlučném provozu) . Standardy provedení zde
Vyobrazené 3D modely exteriéru a interiéru jsou pouze ilustrativní.

5 pohledy1 pudorys1 pudorys2


Bytové jednotky jsou stejného dvoupodlažního dispozičního uspořádání pouze zrcadlově obrácené. Velikostně 3+KK s možností úpravy při včasném zadání na 4+KK, o zastavěné ploše cca 59m2 a podlahové ploše cca 90m2. Předzahrádka bytu č.1 má 40m2 a předzahrádka bytu č.2 má cca 308m2.

Projekt se nachází ve velmi příjemné lokalitě obce Suchdol u Kutné Hory s krásným okolím, velmi dobrou občanskou vybaveností obce a dobrou dostupností do Prahy ( od Prahy cca 45km po hlavní silnici ).

Byt č.1 (předzahrádka 40m2):   2.990.000,- včetně 15% DPH
Byt č.2 (předzahrádka 308m2): 3.590.000,- včetně 15% DPH

Vizualizace exteriéru

1 1 1 1 1

Vizualizace interiéru

i1 i1 i1 i1 i1 i1 i1 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8 i8
Situace
situace  

Standardy


Pozn.: PD = PROJEKTOVÁ DOKUMNTACE PD2019011 vyhotovená zhotovitelem/dodavatelem
PRÁCE VČETNĚ DODÁVEK MATERIÁLŮ V CENĚ A JEJICH LIMITY

A. Materiály a práce bez možné změny
Poznámka: u položek uvedených v bodě „A“ se nebudou provádět změny
Základy a základová deska:
- základy, základová deska a hydroizolace dle projektové dokumentace PD
Svislé konstrukce (zdivo stavby):
- vnější nosné zdivo HELUZ FAMILY dle PD
- vnitřní nosné zdivo a příčky HELUZ dle PD
Nosná konstrukce schodiště a rešení bezpečnostního zábradlí:
- nosná železobetonová konstrukce schodiště
- bezpečnostní zábradlí mezi horní a spodní schodnicí ( sloužící taktéž k uzavření otvoru do tech. místnosti) + zábradlí v prostoru 2.NP okolo otvoru pro schodiště ( mimo výstupní stupeň) bude rešeno vyzděním z příčky tl.115mm ( naházené VCM maltou + štuk + bílá barva) výšky 1100mm nad schodištní stupně a podlahu 2.NP a horní hrana tohoto zábradlí bude obložená dřevěnou obložkou materiálu dub lakovanou bezbarvým lakem
Vodorovné nosné konstrukce:
- Strop predpjaté dutinové panely dle PD
Zastrešení stavby:
- Krovy: krokevní soustava dle PD
- Strešní tašky: KM-BETA ELEGANT černé barvy včetně doplnků dle PD
- Okapy, svody a oplechování: Pobarvený plech systém ZAMBELI, LEGOS nebo OMAK, svody budou zakončeny nad úrovní rostlého terénu dle PD
- Systém likvidace deštových vod v drenážní jámě včetně vstupních gajgrů pro dešťové svody dle PD
Zdravotechnika:
Voda: vodovodní přípojka v šachtě na pozemku s hlavním vodoměrem a přívod do jednotlivých bytů, v bytě s podružným vodoměrem. Rozvody v podlahách a zdech od podružného vodoměru přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Výrobu teplé vody zabezpečí bojler 120L
Kanalizace: kanalizační šachta na pozemku + napojení jednotlivých bytů pozemkem dle PD. Rozvody v podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny.
Ústřední topení:
Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel kotel dle PD. Vlastní vytápění bude řešeno celoplošným teplovodním podlahovým topením, kotvenými PVC skobami do finálního podlahového polystyrénu EPS-S.
Elektroinstalace:
Venkovní elektro přípojka dle PD. Vlastní elektroměr bytu. Hlavní přívodní kabel na pozemku dle PD k bytu.
Finální úpravy povrchu zdí, stropu a schodište:
Vnější:
- Soklová cčást do +0,350 ve viditelných částech PERIMETR tl.20mm + lepidlo/perlinka a okrasná zrnitá kamenitá fasáda marmolit základní řady šedobílé barvy
- Zdivo termoizolační malta MAXIT + penetrace + silikonová popr. silikátová finální fasáda světle resp. tmavě šedé barvy (viz. vizualizace a PD) zrnitosti 1,5mm
Vnitřní:
VC malta + štuk
Podhled stropu 1.NP: Sádrokartón začištěný na rastru
Podhled stropu 2.NP a podkrovní šikminy: Sádrokartón začištěný na rastru + s tepelnou izolací vatou URSA tl.360mm
Betonové mazaniny finálních podlah:
- Podkladová tepelná izolace EPS / tl. atd. dle PD a vlastní betony strojem hlazené
Výplně stavebních otvorů vnějších:
Okna, balkónové dveře (klasicky otvíravé křídlo s fixem dle PD):
Dodavatel: VEKRA
Provedení: plastové 5-ti komorová profil PRIMA
Barevnost: vnější barva tmavě šedá (ANTRACIT) dle základního barevného vzorkovníku dodavatele a vnitřní barva bílá, stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
Zasklení: trojsklo bez okrasných vnitřních príček
1 x Vchodové dveře: Stejného systému a barevnosti jako okna s kováním vchodových a pomocných vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo
Strešní okna: dle PD základní typ VELUX
Vnější terénní úpravy a vnější finalizace:
Zpevněné plochy:
zámková dlažba pochozí / pojezdová v pozicích dle PD SITUACE, s okrajovými obrubníky mimo dotyku s jinými pevnými plochami. Zámková dlažba šedé přírodní barvy tvaru parketa kladená na cihlovou vazbu. Obrubníky tl.50mm šedé přírodní barvy. V dotyku RD mimo ZD bude kačírkové začištění š.400mm s PVC černým záhrabovým obrubníkem.
Oplocení: v pozicích stávajícího oplocení zustane zachováno. Bude vyhotovená plná operná zed od hlavní silnice po úroven EL. rozvadece RM dle PD.
Opěrná zeď bude provedená z pohledového ztraceného bednění šedé přírodní barvy.
Srovnání zeminy: v ploše mimo RD a zpevněných ploch bude rozhrnutá zemina do finální výše mimo finální ornice.
Zhotovitel si dle potřeb stavby vyhrazuje možnosti změn vnějších terénních úprav a vnější finalizace.

B. Materiály a práce volitelné z PD
Poznámka: u položek uvedených v bodě „B“ se předpokládají určité změny, resp. upřesnění na základě informace od kupujícího. Zhotovitel se vždy zavazuje včas vyzvat kupujícího k upřesnění jejich výběru a taktéž uvést možnosti výběru stanovené zhotovitelem. Nevztahuje se na položky, které byly již nainstalovány pred prodejem rozestavěného bytu. Položky v bodě „B“ jsou uvedeny v daném počtu a typu v cenč bytu dle SOD. Při změně počtu nebo typu bude tato změna provedena na základě vyčíslení doplatkové ceny, hrazené oproti faktuře do 14-ti dní od odsouhlasení, vyplývající z rozdílu a odsouhlasení oběma smluvníma stranama, a to před samotnou realizací změny.
Zařizovací předměty zdravotechniky:
2 x standardní závěsné WC v ceně kompletu včetně modulu, tlačítka, mísy a prkýnka do 6.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
2 x umyvadlo včetně baterie a příslušenství v ceně do 2.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
1 x sprchový kout včetně kanálku, baterie a zástěny v ceně 12.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
1 x vana s vlastní baterií a příslušenství v celkové ceně do 8.000,- /kus bez DPH z katalogových cen SIKO
Elektroinstalace:
Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 2 x vnější zásuvku na 240V a přípojné body. V místě zásuvek a vypínaču krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení. Osvětlení není v dodávce uvažováno. V místě el. kotle, varné desky atd. přípojný bod popř. zásuvka. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD a změn.
Osazení vypínačů a zásuvek modelem TANGO standard bílé barvy. Počty a pozice zásuvek, světel vypínačů a přípojných bodů jsou uvažovány dle PD.
Součástí dodávky nejsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.
Výplně stavebních otvorů vnitřních:
Vnitřní dveře s obložkami:
SAPELI ELEGANT Model 10
Povrch dveří i obložek: fólie – barevnosti z bezpříplatkového výběru
Zámkový set a kliku: SAPELI PRAKTIK 01 klika/klika v ceně do 250,- bez DPH/dveře
Vnitřní vymalování: Bílou barvou
Finální podlahy a finalizace schodiště:
- Sklad pod schody, technická místnost a chodba: keramická dlažba a sokl do výšky 80mm v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez lišt a listel z katalogových cen
SIKO
- 2 x Koupelna s WC: keramická dlažba a obklad do výšky stropu v ceně do 250,-/m2 bez DPH bez lišt a listel z katalogových cen SIKO
- Ostatní vnitřní místnosti: linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 250,-/m2 včetně DPH
- Finální povrch schodnic: dlažba v kat. ceně do 250,-/m2 bez DPH z katalogových cen SIKO včetně soklu v.80mm

C. Materiály a práce, které nejsou součástí Díla dle PD
Poznámka: položky uvedené v bodě „C“ nejsou součástí Díla; pokud by na základě požadavku objednatele (či doporučení zhotovitele) byly následně položky součástí Díla, bude tato změna provedena na základě vyčíslení ceny dodávky těchto položek a následném odsouhlasení oběma smluvníma stranama, a to před samotnou realizací změny.
- Kuchyňská linka a spotřebiče
- Nábytkové a další mimo výše uvedených v bodě A. a B. vybavení bytu
- Další mimo výše uvedených v bode A. a B. ve vizualizaci vyobrazených prvků tzn. dřevěné terasy, pergoly, rostliny, dřeviny, skluzavky, pískoviště atd.


PLATBY DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK


1. PLATBA VE VÝŠI 80% Z PRODEJNÍ CENY
- PROBĚHNE PO PODPISU SMLOUVY DO 14-ti DNÍ
2. PLATBA VE VÝŠI 15% Z PRODEJNÍ CENY
- PROBĚHNE PO KOMPLETNÍ FINALIZACI STAVBY DLE OBSAHU PRACÍ A DODÁVEK DLE SOD
3. PLATBA VE VÝŠI 5% Z PRODEJNÍ CENY
- PROBĚHNE PO KOLAUDACI A FINÁLNÍM PŘEDÁNÍ STAVBY

Pozn.: VÍCE PRÁCE ZADANÉ KLIENTEM, resp. NAVÝŠENÍ NAD STANOVENÉ LIMITY, BUDOU VŽDY FAKTUROVÁNY SAMOSTATNOU FAKTUROU PO SCHVÁLENÍ A PŘED JEJICH REALIZACÍ.
S VYŘÍZENÍM FINANCOVÁNÍM STAVBY VÁM RÁDI POMŮŽEME.

 
<